Твердість по Шору - що це таке?

При покупці колес для візків, колес та роликів фахівці керуються таким параметром як "Твердість по Шору (Shore)".


 

Твердість - у загальному випадку здатність матеріалу (твердого тіла) чинити опір вдавлюванню, деформуванню, впровадженню у нього інших твердих тіл. Фізичні теорії твердого тіла не в змозі описати твердість різних матеріалів через необмежену кількість факторів, від яких вона залежить. Тому поняття "твердість" без зазначення методу і умов вимірювання є невизначеним. Говорячи про твердість, мають на увазі не фізичну постійну, що характеризує матеріал, а одну з величин, виміряну по одному з методів і яка залежить не тільки від матеріалу, але і від умов і методу вимірювання.
З усього різноманіття методів вимірювання твердості металів і сплавів найбільшого поширення набули методи вимірювання за шкалами Роквелла, Віккерса, Брінелля і Шора. Зазначені методи стандартизовані у всіх промислово розвинених країнах.
Застосування різних методів вимірювань твердості матеріалів обумовлено механічними властивостями матеріалів і конструктивно-технологічними особливостями виробів.
Більш детально зупинимося на вимірюванні твердості методом Шора.
Даний метод був запропонований в 1906 р. американським промисловцем А. Шором (A. Shore) і отримав велике поширення при оцінці твердості гумових і полімерних виробів.

Вимірювання твердості гуми і гумових виробів здійснюється методом визначення їх твердості від 0 до 100 одиниць по Шору А.
Суть методу полягає у вимірюванні опору гуми занурення в неї індентора із загартованої сталі.
Вимірювання твердості полімерних матеріалів, зокрема поліуретанів, здійснюється методом визначення їх твердості по Шору А и Шору D. 


Твердість поліуретанів вказується цілими числами від 0 до 100 з літерами А або D.
Визначення проводиться за шкалою Шор А і Шор D відповідно до стандарту DIN 53505. Під твердістю по Шору розуміється опір матеріалу втискуванню наконечника певної форми під дією сили тиску пружини. Чим більше число, тим вище твердість. Буква А визначає більш м'які значення, буква D-більш тверді, причому області перетинаються.

На рис.2 представлена взаємозалежність шкал твердості по Шору А і D.